גני הילדים בקריה

להלן רשימת גני העירייה בקריה ובסביבתה, כפי שנתקבלה מבת-שבע אלבו, מנהלת מחלקת גני הילדים בעיריית נתניה.

הרישום לתושבי שכ' ותיקים, עמליה, משה"ב וקרית השרון יתקיים במתנ"ס רבין, רח' הזמיר 18

הרישום יתקיים בין התאריכים: 
יום ראשון, כ"ג בשבט תשס"ז, 11.2.07, עד יום חמישי, כ"ז בשבט תשס"ז,15.2.07, בין השעות  14:30- 8:30

וביום רביעי אחה"צ  בין השעות  16:00-18:00

 

גילאים: גיל 5: מתאריך לידה 16.12.01 עד 5.12.02
            
גיל 4: מתאריך לידה 6.12.02   עד 25.12.03
             גיל 3: מתאריך לידה 26.12.03 עד 12.12.04
            
לתושבי קרית השרון: הרישום לגילאי 3 בשכונת קרית השרון יתבצע לילדים שנולדו עד סוף חודש אוגוסט 2004 בלבד!


פרטים נוספים מהאתר העירוני: חובה  טרום חובה

גנים ממלכתיים
גני חובה (גיל 5):
דוכיפת (4)
התור (22)

הגולן (36)
- גנים אלו מזינים את ביה"ס רבין

חטיבה צעירה בי"ס הרצוג (31)

חטיבה צעירה בי"ס הרצוג (32)
חטיבה צעירה בי"ס הרצוג (24)
שמעון (38)
- גנים אלו מזינים את ביה"ס הרצוג

גני טרום חובה (גילאים 3-4)
שמעון (7)
התור (47)
זאב ליבר (97)
זאב ליבר(43)
זאב ליבר(25)
זאב ליבר (21)
זאב ליבר (35)
בי"ס הרצוג (29) - בשנה"ל הבאה תעבור כיתת הגן מביה"ס לאחד מהגנים החדשים
 

גנים ממלכתי דתי
גני חובה (גיל 5):
מורשת זבולון (144)
מורשת זבולון (145)
מורשת זבולון (135)
דוכיפת (172)
- הגנים מזינים את ביה"ס מורשת זבולון

גני טרום חובה (גילאים 3-4)
הגולן (181)
רות המואביה (103)
רות המואביה (117)
אונטרמן (104)
אונטרמן (148)
הזמיר (171)